Motion

Svømmehal

Sports Café

Velkommen til Hammel Idrætscenter –et levende hus - fyldt med mennesker og aktiviteter.

Vi vil, bidrage til, at så mange som muligt, får så meget motion som muligt.
Vi vil, sammen med andre skabe gode oplevelser med idræt og kultur.
Vi vil, hver dag have fokus på sundhed, i helheder og for den enkelte.
Vi vil, skabe samvær mellem mennesker, gennem motion, oplevelser og aktiviteter.

 

Covid -19 Hammel Idrætscenter er åben.

Følg retningslinjer: Hold afstand. 1 meter, 2 meter ved aktivitet. Maks. 18 personer i varmtvandsbassin & 78 personer i 25 m bassin

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsaktiviteter_8.7.2020.pdf

Begivenheder

Fødselsdag

Møder