HICfacade

Hammel Idrætscenter er en selvejende og almennyttig forening med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer.

Idrætscenterets primære formål er at opføre og drive idræts- og svømmehaller og dertil knyttede faciliteter. Derudover kan Hammel Idrætscenter engagere sig i aktiviteter, der har naturlig tilknytning hertil og arbejde generelt for fremme af idræt og andre aktiviteter i lokalområdet.

Du kan blive medlem

Du kan få indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen ved at tegne et medlemskab af foreningen og deltage i generalforsamlingen. Alle personer, foreninger og virksomheder kan være medlem af HIC.

Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. pr. år, og du kan blive medlem ved at udfylde nedenstående formular.
Som medlem vil du blive inviteret til den årlige generalforsamling. For at få stemmeret på generalforsamlingen skal du dog have været medlem i minimum 3 måneder før generalforsamlingen afholdes

Dit medlemskab er ikke gyldigt, før du har betalt kontingent. Dette kan indbetales på vores konto i

Sparekassen Kronjylland

6110 9041315478

Husk at angive navn

 


Ja tak - jeg vil gerne være medlem af Hammel Idrætscenter:

Indtast dit navn.
Indtast din adresse.
Indtast dit postnummer og by.
Indtast din emailadresse.