Svømmehal
Læs mere

Motion
Læs mere

Cafeteria
Læs mere

Åbningstider i dag


Motionscenter
05:30 - 22:30
Svømmehal
09:00 - 10:00 Pensionister
14:30 - 16:00
20:00 - 21:30 - Stille svømning
Cafeteria
16:00 - 22:00

jul åbningstider 17

forsidebanner

Vores centerleder har fået andet arbejde, og derfor er en meget spændende lederstilling ledig i Hammel.

Centerlederen har ansvar for den daglige drift, som omfatter personaleledelse, administrativ og økonomisk styring, kapacitetsudnyttelse og salg. Der er en halv snes ansatte og et større antal frivillige. Centerlederen refererer til bestyrelsen.

Hammel Idrætscenter er en selvejende institution med fire tørhaller, svømmehal med varmtvandsbassin, flexrum, motionscenter, spinning, cafeteria og mødelokaler. Centret er den centrale ramme om idrætslivet i Hammel og omegn, og det er det største idrætscenter i området mellem Aarhus, Randers og Silkeborg. Det er et veldrevet center med en god økonomi og store muligheder for fortsat udvikling.

Jobbet er meget attraktivt, hvis du har lyst og vilje til at være leder af en virksomhed, hvor du både har hånd i hanke med den daglige drift og er med til at præge udviklingen i stort og småt.

Som centerleder har du et stort selvstændigt ansvar for at lede den daglige drift i samarbejde med en flok dygtige, positive medarbejdere og frivillige medhjælpere. Samtidig har du gode muligheder for at sætte retning på den strategiske udvikling i HIC i samspil med bestyrelsen.

Du skal kunne trives i et tæt samspil med brugere og kunder, foreninger, lokalsamfund, offentlige myndigheder og andre interessenter.

Centerlederen er drivkraft i at tiltrække aktiviteter, der kan understøtte centrets økonomi til glæde for de daglige brugere – i samarbejde med de foreninger, der benytter centret.

Erfaring med ledelse af drift og udvikling fra en lignende institution vil det være en fordel, og det samme vil en formel lederuddannelse.

Ved ansættelsen vil vi lægge vægt på nogle personlige kompetencer:

  • Troværdighed og ordentlighed
  • Loyal og konstruktiv adfærd
  • Åben og udadvendt personlighed
  • Evne til at opbygge og udbygge relationer
  • Lyst til at arbejde med sin egen udvikling som leder

Selvom idrætscentret er stort, er der tale om en lille organisation, hvor fleksibilitet og samarbejde er nødvendigt. Du skal kunne have mange bolde i luften, og du skal være klar til at skifte mellem overordnede og små konkrete opgaver efter behov. Du skal både kunne sætte ting i gang og få opgaverne afsluttet.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: mandag den 18. december 2017 kl. 16.00.

Flere oplysninger kan fås hos bestyrelsens næstformand Flemming Madsen, tlf. 25 27 67 24.

Ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes til næstformanden på e-mail: madsenflemming67@gmail.com

Ansøgningerne behandles med diskretion.

Vi satser på at holde ansættelsessamtaler mellem jul og nytår